Пам'ятка по компенсації

Пам'ятка клієнту. Програма часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання.

https://www.youtube.com/watch?v=NE-iptAG-c


1. Загальні положення

Програма отримання часткової компенсації вартості придбаної сільгоспвиробниками сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва у виробників або їх офіційних дилерів (далі – Програма) діє  фактично з середини 2017 року, затверджена відповідно до Постанови КМУ № 130 від 01.03.2017 (Додаток № 1), що є основним установчим документом щодо даної Програми. Ключові зміни до Програми та відповідно до ПКМУ № 130 внесені Постановою КМУ № 832 від 25.10.2017 та Постановою КМУ № 86 від 07.02.2018 року.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF ПМКУ № 130
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/832-2017-%D0%BF/paran2#n2  ПКМУ № 832
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/86-2018-%D0%BF/paran2#n2  ПКМУ № 86
Програма передбачає можливість отримати компенсацію з держаного бюджету у 2018 році в сумі 25 % (у 2017 – лише 20 %) від вартості (без урахування ПДВ) сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва, ступінь локалізації яких не нижча 60 % (Закон України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”)  або встановлена окремо на певні види техніки та обладнання відповідно до Постанови КМУ № 369 від 27 травня 2013 р. (Додатки № 2 та № 3). Щодо компенсації 40 % вартості – дивись п.10 цієї пам’ятки.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3023-14 ЗУ
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/369-2013-%D0%BF/paran9#n9 ПМКУ № 369

2. Сума видатків на компенсацію з Державного бюджету

Видатки  Державного  бюджету  України на пріоритетний розвиток вітчизняного машинобудування   для  агропромислового комплексу щорічно визначаються  у державному бюджеті  окремим  рядком.
На 2018 рік в Держаному бюджеті України на часткову компенсацію сільгоспвиробникам закладено 945 млн. грн. (див. стор. 92 Пояснювальної записки та Перелік видатків до ДБУ, Додатки № 4.1 та 4.2).
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246-viii ЗУ про ДБУ 2018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62551 Додатки до ЗУ про ДБУ 2018
Для порівняння, у 2017 році на цю програму було виділено 550 млн. грн., але фактично освоєно тільки 134 млн. грн. Розподіл коштів за 2017 та початок 2018 року – див. Додатки № 5.

3. Перелік техніки та обладнання

Актуальний перелік  техніки та обладнання затверджується спеціальною міжвідомчою Комісією, до складу якої входять фахівці МЕРТ, Мінагрополітики, Національного комітету з промислового розвитку, керівники галузевих наукових установ, підприємств українського машинобудування для АПК та представники громадських організацій (Накази МЕРТ про формування комісії та її персонального складу, Додатки № 6 та 7).
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0521-17  Наказ № 566 зі змінами
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0521-17/paran13#n13  Наказ № 717 зі змінами
Актуальний перелік знаходиться на сайті МЕРТ та МінАПК  та на поточний момент містить 5514 позицій 97 заводів-виробників, обладнання ТОВ «Варіант Агро Буд» за № 76 у Переліку, загальною кількість позицій 1003 шт. (Перелік та протоколи Комісії, Додатки № 8.1, 8.2 та 9). Сільгоспвиробнику достатньо вибрати техніку чи обладнання з вказаного списку. Актуальний Перелік за посиланнями:
https://goo.gl/4yEdGv
http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

4. Хто може отримати компенсацію?

Претендувати на отримання компенсації вправі юридичні особи та фізичні особи – підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду (далі - сільськогосподарські товаровиробники).

5. Обмеження та санкції

Учасник програми (сільгоспвиробник) не повинен: бути банкрутом/ перебувати на стадії ліквідації/ мати відкритої  справи про банкрутство/ мати прострочену більше ніж за 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом та/чи фондами соціального страхування.
У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів  в рамках програми, такі кошти протягом місяця повертаються до державного бюджету та часткова компенсація вартості техніки та обладнання не надається протягом трьох років від дати виявлення такого порушення.
Техніка та обладнання, придбані з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років мають використовуватись за призначенням та не підлягають відчуженню. У разі відчуження такої техніки та обладнання сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

6. Державні банки

Обов’язковою умовою отримання часткової компенсації сільгоспвиробником є відкриття поточного рахунку в державному банку (75 або більше % статутного капіталу в якому належить державі) та сплата 100% від вартості техніки та обладнання через такий поточний рахунок.
На поточний момент державними банками є Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк.

7. Процедура отримання часткової компенсації

 • Ознайомитись з переліком обладнання на сайтах відповідальних держорганів, вибрати обладнання
 • Відкрити рахунок в державному банку та оплатити обладнання через такий рахунок
 • Подати повний перелік документів  у державний банк, де відкрито рахунок (див. п.8)
 • Державний банк щомісячно, не пізніше 10 числа, надає МінАПК зведену  інформацію щодо суми коштів, що підлягає частковій компенсації
 • МінАПК формує реєстр сільгоспвиробників, які придбали техніку та обладнання і претендують на отримання часткової компенсації
 • На підставі реєстру та у межах відкритих асигнувань протягом місяця Мінагрополітики перераховує кошти державним банкам, які в свою чергу протягом трьох банківських днів перераховують їх на поточні рахунки сільгоспвиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам
 • Сума часткової компенсації виплачується пропорційно до суми відкритих асигнувань з державного бюджету, і якщо компенсація не виплачена через недостатність коштів, передбачених у поточному бюджетному періоді, або з інших незалежних від сільгоспвиробника причин, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний період у межах бюджетного року. Таким чином, розраховувати на отримання 100% суми компенсації протягом 1-2 місяців не варто
 • Дата подачі заявок на компенсацію техніки частково обмежено з лютого 2018 року: заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного (2018) року, подаються до 5 грудня поточного (2018) року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів: заявки для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного (2018) року, подаються до 1 березня наступного (2019) року (відповідно до Постанови КМУ № 86 від 07.02.2018 року)

8. Перелік документів  для отримання часткової компенсації

 • Заявка за формою, затвердженою наказом МінАПК № 228 від 18.04.2017 "Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" (Додаток № 10)
  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0614-17
 • копію платіжного доручення (доручень) загалом на 100% оплату
 • копію акту приймання-передачі техніки та обладнання
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації)
 • довідку - підтвердження ДФС, що сільськогосподарський товаровиробник відповідає вимогам, визначеним пунктом 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва
 • довідку про відсутність простроченої більше ніж шість місяців заборгованості перед державним бюджетом, Пенсійним та фондами соціального страхування
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб з інформацією, що підприємство не перебуває на стадії ліквідації, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не визнано банкрутом.

Копії засвідчуються підписом уповноваженої особи сільгоспвиробника та подаються разом з оригіналами (це не є прописаною у нормативно-правовій документації вимогою, але рекомендуємо при поданні документів, мати при собі оригінали).
Окремим пунктом надаються пояснення щодо бух обліку операцій з отримання часткової компенсації у бухгалтерському обліку (Витяг з журналу «Все про бухгалтерію», Додаток № 11)

9. Часті питання та відповіді

 • Чи отримає сільгоспвиробник компенсацію, якщо  назва в Переліку та в акті-приймання передачі незначним чином відрізняється?
  Повне, 100 % спів падіння назви техніки та обладнання в Переліку МЕРТ та Акті приймання-передачі (і відповідно в Договорі поставки чи купівлі-продажу обладнання, додатком до якого є акт приймання-передачі) є обов’язковою умовою отримання компенсації;  в інакшому випадку  це призведе до відмови у виплаті компенсації.
 • Чи отримає сільгоспвиробник компенсацію, якщо  відрізняється ціна в Переліку та фактична в Договорі?
  Відповідно до Протоколу засідання Комісії МЕРТ № 3 від 05.12.2017року (Додаток № 8.1) надано наступне роз’яснення:
  «ціна (вказана в Переліку) на техніку та обладнання, є довідковою, не визначена Порядком як критерій і не повинна враховуватись державними банками та Мінагрополітики при опрацюванні документів, що подають сільськогосподарські товаровиробники та прийнятті рішення щодо включення або відмові у включення до реєстру сільськогосподарських виробників – отримувачів часткової компенсації».
  Таким чином, сільгоспвиробник може отримати компенсацію від будь-якої ціни, вказаної в акті приймання-передачі.
 • Чи отримає сільгоспвиробник компенсацію, якщо він купує техніку і обладнання з Переліку за кредитні кошти?
  Так, отримає, походження грошей (власні чи кредитні) не має значення для отримання часткової компенсації.
  При отриманні кредитних коштів в банках, окрім державних, рекомендуємо завчасно ознайомитись з пунктом кредитного договору щодо цільового використання та можливості отримати кредитні кошти на поточний рахунок підприємства в банку-кредиторові, та перевести на поточний рахунок підприємства в державному банку, для оплати за обладнання. Зазвичай кредитна політика банків-кредиторів обмежує таке перерахування або потребує попереднього узгодження.
 • Чи отримають компенсацію сільгоспвиробники за придбану техніку і обладнання, виробники якого потрапили до Переліку 04.04.2018 року
  Відповідно та Протоколу засідання Комісії МЕРТ № 4 від 04.04.2018 (Додаток № 8.2.) року прийнято наступне рішення:
  «рекомендувати Мінагрополітики та державним банкам керуватись нормою, що сільськогосподарський товаровиробник має право на отримання часткової (25 відсоткової) компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва, які придбані з 01.01.2018 року та входять до оновленого Переліку, затвердженого протоколом засідання комісії від 04.042018 № 4»
  Таким чином, сільгоспвиробники мають право на компенсацію у випадку придбання (100 % оплати) техніки та обладнання до дати засідання комісії, тобто 04.04.2018 року, тих заводів-виробників, які вперше потрапили до Переліку 04.04.2018 року, у випадку дотримання інших правил отримання компенсації (збіг назви у акті приймання-передачі та Переліку, подання відповідного пакету документів, інше по необхідності)
 • Який відсоток від фактично сплаченої вартості обладнання (з урахуванням ПДВ) отримає сільгоспвиробник як компенсацію?
  Вважаємо за необхідне акцентувати увагу, що при розрахунку суми компенсації використовується вартість обладнання БЕЗ ПДВ, тобто базою для розрахунку суми компенсації до сплати є фактично 80% від вартості обладнання до сплати (за вирахуванням ПДВ). Таким чином, замість 25% сільгоспвиробник фактично отримає 20,8% (83% * 0,25) або 33,3% (83% * 0,4) від фактично сплаченої суми, зазначеної в договорі поставки техніки та обладнання з урахування ПДВ, за різними програмами компенсації.

10. Програма компенсації 40% вартості техніки та обладнання для фермерів (до 500 га) та кооперативів

Компенсацію у розмірі 40% від вартості техніки та обладнання (без ПДВ), зазначеної в Переліку вітчизняної техніки та обладнання для АПК, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету (відповідно до Постановки КМУ № 130 від 01.03.2017 року) можуть отримати сільськогосподарські виробники:

 • фермерські господарства, у власності та/або користуванні яких перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, які  мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень;
 • сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, до складу яких входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинні бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші — фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення

Основний нормативно-правовий документ за цією програмою компенсації - Постанова КМУ № 106 від 07.02.2018 року (Додаток № 12).
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/106-2018-%D0%BF
Вказана постанова передбачає також інші види фінансової допомоги вказаним категоріям сільгоспвиробників, а саме:

 • часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;
 • часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
 • фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • здешевлення кредитів.

У 2018 році на зазначені у ПКМУ № 106 від 07.02.2018 року програми в державному бюджеті закладено коштів на загальну суму 1 млрд. грн

Пам'ятка по компенсації

Обратная связь
Оставьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Заявка отправлена!
Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения информации
Закрыть
ШАГ 1/3
Выберите направление
Элеваторы
Орошение
Прицепы
Услуги
ПОДТВЕРДИТЬ
ШАГ 2/3
Элеваторы
Выберите тип оборудования из выпадающего списка для просчета стоимости
ПОДТВЕРДИТЬ
ШАГ 2/3
Оросительные системы
Выберите тип оборудования из выпадающего списка для просчета стоимости
ПОДТВЕРДИТЬ
ШАГ 2/3
Прицепы
Выберите тип оборудования из выпадающего списка для просчета стоимости
ПОДТВЕРДИТЬ
ШАГ 2/3
Услуги
Выберите услугу из выпадающего списка
ПОДТВЕРДИТЬ
ШАГ 3/3
Ваш запрос в работе
Введите контактные данные, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
ШАГ 3/3
Ваш запрос в работе
Введите контактные данные, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Заявка отправлена!
Закрыть